Puber Wijzer
 
Home Favorieten Contact
 
   

 • Home

 • Thuis

 • School

 • Lichaam & Geest

 • Alcohol & Drugs

 • TV & Computer

 • Gezondheid

 • Conflicten

 •  
  Hoe motiveer je je puber?

  De middelbare school vormt de basis voor het verdere verloop van de carriere van je kind. Dat weet je zoon of dochter ook heus wel. Maar desondanks is het voor veel pubers een enorme opgave om zich te motiveren zijn of haar best te doen op school. School is stom en alles is leuker dan school. Hoe kun je je kind helpen om zich te motiveren?

  Goede cijfers op de middelbare school zijn essentieel voor de vervolgstudie die je kind na het behalen van zijn middelbare schooldiploma kiest. Maar ook als je puber daarvan doordrongen is, is het voor veel pubers niet eenvoudig om voldoende motivatie op te brengen om z'n best te doen. Waarom zou je een zeven halen als een zes ook voldoende is?

  Voor een deel kan je kind niet veel doen aan die manier van denken. In de puberteit zijn de hersenen nog niet helemaal volgroeid. Daardoor zijn pubers vooral gemotiveerd voor beloningen op korte termijn. Een level omhoog in een game is een stuk aantrekkelijker dan een 8 op je diploma.

  Mogelijke oorzaken
  Toch kun je als ouder wel iets doen om je kind te helpen iets meer gemotiveerd te zijn voor school. Op de eerste plaats kun je het er terloops eens een keertje over hebben waarom hij/zij niet gemotiveerd is voor school. Natuurlijk is school stom, maar het kan zijn dat er meer aan de hand is. Een gebrekkige motivatie kan veroorzaakt worden door pesten, de positie in de klas, een te hoog lesniveau of vervelende docenten. In die gevallen kan een gesprek met de mentor of met de leerlingenbegeleider op school helpen om de oorzaak weg te nemen.

  Ook een te laag lesniveau kan de oorzaak zijn van een slechte motivatie. Bijvoorbeeld in een gecombineerde onderbouw-klas waarbij bijvoorbeeld op vmbo-havo-niveau wordt lesgegeven. Als je een havo-leerling hebt, dan kan het goed zijn dat die zich zonder zich in te spannen zijn zesjes en zeventjes haalt.

  Wanneer er geen 'externe' oorzaken zijn aan te wijzen voor de slechte motivatie van je kind, dan kun je het er samen over hebben wat je verwacht. Jij kan bijvoorbeeld aangeven dat je graag zou zien dat je puber overal een zeven voor staat. Je kind kan aangeven dat hij/zij een zes al voldoende vindt.

  Beloning
  Een beloning in het vooruitzicht stellen kan helpen om de ambitie van je kind naar boven bij te stellen. Een zeven halen omdat je ouders dat nou eenmaal graag willen is voor geen enkele puber een goede prikkel om beter z'n best te doen. Maar iets anders kan dat effect wel hebben. Gemiddeld een zeven? Dan krijg je die dure spijkerbroek, of die nieuwe game voor de Xbox, of mag je een half uur later naar bed. Je weet waarschijnlijk zelf het beste waarmee je je kind blij maakt.

  Positieve feedback
  Pubers zijn, nog veel meer dan volwassenen, gevoelig voor positieve feedback. Sterker nog: positieve feedback heeft bij pubers veel meer effect dan negatieve feedback. Geef dus regelmatig complimentjes voor alle dingen die je kind goed doet. Een 6,1 voor Wiskunde? Hartstikke goed joh. Dat is nota bene je slechtste vak!

  Kijk wel uit dat je in het compliment geen kritiek verpakt: Een 6,1 voor Wiskunde? Hartstikke goed joh, al kun je natuurlijk veel beter.

  Zelfs als dat zo is hoef je dat nog niet te zeggen. Kijk er voor uit dat je niet doorlopend je kind loopt te bekritiseren. Kritiek komt hard aan bij een puber, en door het te uiten schiet je je doel voorbij, want het zal niet helpen om je puber meer te motiveren voor school.

  Positief zelfbeeld
  Iets anders waar je als ouder invloed op hebt, is het zelfbeeld van je kind. Spaarzaam zijn met kritiek en het geven van positieve feedback helpen je kind om een gezond, positief zelfbeeld op te bouwen. Vergeet niet hoe onzeker je zelf was in de puberteit. Je kind heeft daar ook last van, ook al zal ie dat misschien niet zo snel laten merken.

  Heeft jouw puber een negatief zelfbeeld, dan kan het helpen om hem of haar een hobby te laten uitoefenen waar hij of zij goed in is. Leer je kind dat ieder mens zijn sterke en zwakke kanten heeft. Het heeft dus geen zin om je blind te staren op wat anderen beter kunnen.


   


  Copyright - Privacybeleid