Puber Wijzer
 
Home Favorieten Contact
 
   

 • Home

 • Thuis

 • School

 • Lichaam & Geest

 • Alcohol & Drugs

 • TV & Computer

 • Gezondheid

 • Conflicten

 •  
  Pesten is niet "grappig"

  Al zal de school van je kind het misschien niet snel toegeven: op iedere school wordt gepest. Hoewel pesten op middelbare scholen niet zo heel veel voorkomt, is de impact van pesterijen enorm. Wat kun je als ouder doen als je ontdekt dat jouw kind pest, of gepest wordt?

  Veel pesters hebben niet in de gaten wat zij aanrichten bij hun slachtoffer. Voor hen is het gewoon "grappig" en een manier om hun positie in de klas te handhaven. Maar voor het slachtoffer van pesterijen is er niets grappigs aan.

  De cijfers wijzen uit dat het percentage kinderen dat op de middelbare school te maken krijgt met pesten niet zo heel erg groot is. Naar schatting zes procent van alle kinderen wordt gepest. Dat lijkt weinig, maar die cijfers houden in dat er in iedere klas wel een kind is dat het pispaaltje is.

  Onderzoek heeft aangetoond dat pesten het meeste voorkomt op grote scholen met grote klassen waar het contact met de docent afstandelijk is. Pesten gebeurt bij voorkeur op de plaatsen waar de controle van de docent het zwakst is, zoals in de aula, onderweg naar school of in gymlessen.

  Pesten is meer dan uitgelachen worden, bedreigd of achtervolgd worden en belachelijk gemaakt worden. Ook niet mee mogen doen, negeren en roddelen zijn vormen van pesterij. Je kind kan dus op allerlei manieren gepest worden. Een kenmerk van pesten is dat dit gedrag weken of maanden aanhoudt. Door de komst van internet is tegenwoordig ook cyberpesten een groot probleem. Hier lees je er meer over.

  Je kind wordt gepest
  Kinderen die gepest worden, zullen dat niet snel tegen hun ouders vertellen. Wanneer je het vermoeden hebt dat je kind wordt gepest, dan is dat meestal zo. Signalen die je tegen kunt komen zijn slechtere schoolprestaties, spijbelen, aanhankelijker of juist agressiever gedrag en 'schoolziek'.

  Het voorkomen van pesten is lastig. Je kind kan het niet voorkomen en jij als ouder al helemaal niet. Wat je als ouder wel kunt doen is zorgen dat je kind weerbaar is. Leer je kind om voor zichzelf op te komen. Op die manier kan je kind zelf pestgedrag de kop indrukken. Kinderen die stevig in hun schoenen staan worden niet zo snel slachtoffer van pesterijen. Je kunt je zoon of dochter ook leren om aan de bel te trekken als er gepest wordt.

  Wat je zeker moet doen als je ontdekt dat je kind het slachtoffer is van pesterijen, is contact opnemen met school. Vrijwel iedere school in Nederland heeft een pest protocol om pesten op school in te dammen. Geef school niet de schuld van pesten. Ook school kan pesterijen niet voorkomen. Maar als er gepest wordt, kan school wel maatregelen nemen om de pesterijen uit te bannen.

  Als je kind gepest wordt, is het belangrijk dat je de gevoelens van je kind serieus neemt. Zorg ervoor dat pesten bespreekbaar is. Dat geeft je kind een uitlaatklep, en het biedt handvatten om de weerbaarheid van je kind te vergroten. Geef vertrouwen en onderzoek samen met je kind wat hij/zij zelf kan doen om uit de situatie te komen.

  De school van je kind zal hoogstwaarschijnlijk een vertrouwenspersoon of leerlingenbegeleider inzetten. In een gesprek met je kind zal deze een plan opstellen om het probleem op te lossen. Deze vertrouwenspersoon zal waarschijnlijk ook met jou als ouder contact opnemen.

  Jouw kind pest
  De kans dat jouw kind een pestkop is, is statistisch gezien een stuk groter dan de kans dat je kind gepest wordt. Pesten gebeurt namelijk in groepsvorm. Toch vinden veel ouders het moeilijk om te accepteren dat hun kind andere kinderen pest. "Zoiets doet mijn kind niet!" Nou: toch wel dus.

  Pestkoppen zijn goed in het verbergen van hun gedrag. Ze zullen thuis niet trots gaan vertellen wat ze nu weer hebben gedaan om het leven van een klasgenoot onmogelijk te maken. Wanneer je desondanks ontdekt dat jouw kind op school of via de computer andere kinderen pest, is het belangrijk dat je daar maatregelen tegen neemt.

  Bespreek met je kind wat je hebt ontdekt en laat hem of haar weten dat pesten voor jou volstrekt onacceptabel gedrag is. Vertel hoe belangrijk jij het vindt dat kinderen zich veilig voelen in een groep. Leer je kind om zich in te leven in anderen en rekening te houden met elkaar.

  Je kind zal pestgedrag waarschijnlijk gaan bagatelliseren of goedpraten. "Het was maar een grapje." "Ik pestte alleen terug" en andere smoezen. Leg uit dat pesten op geen enkele manier gerechtvaardigd is.

  Schakel de school van je kind in wanneer je vermoedt dat het pesten aanhoudt. De kans is groot dat school niet op de hoogte is van de pesterijen, anders hadden ze er al wat aan gedaan. Pesten is lastig te signaleren en de hulp van ouders daarbij hebben scholen hard nodig.

  Een mogelijk neveneffect van het stoppen van pesterijen is dat je kind een andere rol krijgt in de klas. Die zal wat plaatsen dalen in de pikorde. Soms kan het helpen om dan lid te worden van een sportclub.

  Lees ook: Pesten via internet: wat te doen?


   


  Copyright - Privacybeleid