Puber Wijzer
 
Home Favorieten Contact
 
   

 • Home

 • Thuis

 • School

 • Lichaam & Geest

 • Alcohol & Drugs

 • TV & Computer

 • Gezondheid

 • Conflicten

 •  
  Pesten via internet: wat te doen?

  Door de opkomst van internet is cyberpesten een groeiend probleem geworden, waar scholen en ouders maar heel moeilijk vat op kunnen krijgen. Op internet is het gemakkelijk om iemand anoniem te grazen te nemen. Door die (schijnbare) anonimiteit hoeven pesters niet heel bang te zijn dat ze zich voor hun gedrag moeten verantwoorden, terwijl de gevolgen voor de slachtoffers vaak aanzienlijk zijn. Want iets dat op internet verschijnt, is meestal maar moeilijk weer weg te krijgen.

  Exacte cijfers hoe vaak cyberpesten voorkomt in Nederland zijn er (nog) niet. Er wordt geschat dat ongeveer 1 op de 10 jongeren wel eens digitaal gepest wordt. Het kan zijn dat digitaal pesten vaker voorkomt. Een jongere die gepest wordt zal dat in de meeste gevallen niet op school of tegen zijn ouders vertellen. Als hij of zij het er al met iemand over heeft, dan zijn dat vrienden.

  Treiteren
  Cyberpesten kent veel verschillende vormen. Het versturen van anonieme (scheld-)mailtjes komt veel voor net zoals schelden via chat en msn. Nog venijniger is het plaatsen van foto's, die vaak bewerkt zijn, om iemand te treiteren.

  De gevolgen van digitaal pesten zijn heftiger dan bij gewoon pesten. Doordat de pesterijen meestal anoniem gebeuren, weet het kind dat gepest wordt niet wie zijn tegenstander is. Hij of zij kan zich ook niet verweren. Dat zorgt voor veel frustratie en onmacht.

  Helaas is cyberpesten niet te voorkomen. Net als 'gewoon' pesten is het iets dat nooit helemaal is uit te roeien. Het enige dat er tegen te doen is, is bewustwording creeren bij pubers dat digitaal pesten 'not done' is. Daarnaast hebben zowel ouders als scholen een signalerende taak.

  Als ouder helpt het wanneer je weet wat je kind precies op internet uitspookt. Zonder dat je over de schouder van je kind meeleest, kun je wel een oogje in het zeil houden. Schakel de school van je kind in op het moment dat je ontdekt dat je kind op internet gepest wordt. Of je kind zelf iemand is die digitaal pest.

  Ook al vindt cyberpesten meestal niet op school plaats, toch voelen veel scholen zich verantwoordelijk voor het signaleren en aanpakken van pesten via internet. Veel scholen hebben hun pestprotocol aangepast om ook alert te zijn op digitale pesterijen. Veel scholen hebben tijdens mentorlessen aandacht voor digitale pesterij.

  Wanneer een school ontdekt dat jouw kind (op enige manier) te maken heeft met cyberpesten, zal zij zeker contact met je opnemen. Alleen door de samenwerking van school met ouders is cyberpesten en zijn de gevolgen van digitale pesterij in te dammen.

  Is cyberpesten strafbaar?
  In sommige gevallen is cyberpesten strafbaar. Wanneer er een foto van je kind op internet verschijnt waar hij/zij een beetje sullig op staat, dan is dat natuurlijk niet leuk. Maar strafbaar is het niet. Anders wordt het wanneer, bijvoorbeeld doordat een wachtwoord ontvreemd is, er prive-foto's op internet verschijnen waarvoor geen toestemming gegeven is.

  Vanuit de politie is er veel aandacht voor cyberschelden. Je kunt, in ernstige gevallen, daarom aangifte doen bij de politie. Maak vooraf schermafdrukken van de pesterij, zodat je bewijs hebt. Die heeft een hele lijst aan artikelen die wellicht van toepassing zijn op de vorm van digitale pesterij waar jouw kind mee te maken heeft:

  Belediging, smaad, bedreiging, stalking, hacken van een account, vernieling van computergegevens, ontucht, schennis en schenden van portretrecht: het zijn allemaal zaken die strafbaar zijn en die reden kunnen zijn om aangifte te doen.

  Bemoedigend is dat er afgelopen jaren diverse veroordelingen zijn geweest waarbij tieners door de rechter tot een (taak-)straf zijn veroordeeld wegens cyberpesten. Daarmee wordt duidelijk dat de anonimiteit die veel pesters op internet denken te hebben in werkelijkheid veel minder groot is.

  Lees ook: Pestprotocol


   


  Copyright - Privacybeleid